Di Linh Group là gì ? – Di Linh Group là ai ?

“Chúng tôi” hay còn gọi là Di Linh Group Team, là một tập thể những cá nhân trẻ cùng góp mặt và xây dựng một cộng đồng phát triển đều hướng tới một mục đích chung đã được đề ra là hỗ trợ cũng như góp phần phát triển các bản sắc văn hóa, kinh tế và truyền bá những thông tin ý nghĩa tại Di Linh lan tỏa khắp toàn quốc. Di Linh Group được tạo lập bởi Lê Xuân Hảo vào khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 và chính thức hoạt động và lấy cho mình một tên gọi chung vào ngày 19 tháng 6 năm 2016 cho đến nay.