200,000 1,000,000 

Sản phẩm này cho phép bạn có thể đăng ký tài khoản bán hàng không thông qua kiểm duyệt trên group Di Linh Group ❤
– Bạn cần tuân thủ các nội quy bán hàng cho tài khoản bán hàng của bạn khi thực hiện đăng ký.
– Đơn hàng của bạn sẽ được thực hiện hoàn tất trong vòng 24h kể từ khi bạn thực hiện thanh toán hoàn tất.
– Số lượng bài đăng được phép đăng tối đa trong 24h là 01 bài.
– Số lượng bài đăng tối đa trong vòng 1 tháng là 30 bài.
– Tài khoản không được áp dụng các hình thức đăng vượt quá số lượng / ngày / tháng.

Xóa
Tài Khoản Bán Hàng
Mã: DLGT-2021-GROUP Danh mục: